Tel: 0733-583076 | Epost: info@clou.se

Site Search

Webbdesign

Webbdesign.
Vi jobbar i flera system beroende vilken modell av webbplats kunden önskar,
I huvudsak är det Adobe Suite vi använder för detta.

Hur går vi till väga.
Vi går tillsammans igenom behov syfte och mål med er nya hemsida, när ni sen presenterat er verksamhet så har vi
dom rätta förutsättningarna för att bygga en hemsida som passar ert behov, både funktions och utseendemässigt.

För att presentera ert företag på ett så riktigt sätt som möjligt är det bra om ni förser oss med det material ni vill ha
ut på er nya sida, så som texter, kataloger, infoblad mm,
saknar ni material så löser vi det och improviserar.

Presentation.
Vi kommer sen att presentera ett par förslag på en design och funktion som vi tror passar ert företag, samtidigt har vi
med oss en tidplan med ett fast pris.
Vi jobbar också på löpande timme

Produktion och leverans
När vi sen är överens om uppdragets innebörd så sätter vi i gång med produktionsplanen och börjar bygga upp hemsidan,
ni kommer att kunna följa utvecklingen under tiden på en privat webbplats för att kunna påverka en del under arbetets gång.
Efter att båda parter är nöjda med hemsidan så publicerar vi den på förvalt webhotell.
Uppdrag över 50.000 kr delfaktureras under produktionstiden.Reklam

Sociala Media!

Senaste Bilderna